Ik luister eerst goed naar jou en maken we samen een begeleidingsplan met jouw wensen en doelen die je wilt behalen. 

 Doel is de voorwaarden te scheppen waarin jij je verder kan ontwikkelen en op den duur je beter thuis voelt in de omgeving en in stappen die je zelf wilt zetten in de buitenwereld.

 

Alles wat ik doe is gebaseerd op jouw hulpvragen en op jouw begeleidingsplan.

Belangrijk is dat je ouders, familie of vrienden meegenomen in de stappen die je wil zetten in de coaching en begeleiding

 

Het begeleidingsplan is in te delen in 3 stappen:

 

 stap 1       Intake en vaststellen begeleidingsplan

– Intake en kennismakingsgesprek

– Evaluatie en vaststellen van het begeleidingsplan.   Dit is een op maat vastgesteld gestructureerd plan waarin jij altijd centraal staat.

 

 

stap 2       Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding zijn gebaseerd op de vastgestelde doelen in jouw begeleidingsplan.

In de samenwerking die ik met je aanga  kan je er op vertrouwen dat de doelen, die gesteld zijn binnen het gezamenlijk afgesproken begeleidingsplan, bereikt zullen gaan worden.

Doelen zoals het verbeteren van de situatie binnen het gezin, het vinden van een baan, stage of zinvolle dagbesteding, het afmaken van een studie, het aangaan van relaties en meer zelf de zaken kunnen aanpakken in de woonsituatie of in welke situatie dan ook, zijn haalbare en realistische doelen in je leven met autisme.

 

 

stap 3      Doelen realiseren en zelf regie

In de derde fase zullen alle inspanningen uiteindelijk leiden naar meer mogelijkheden en het creëren van nieuwe kansen voor jou.

Het toeleiden naar een bestaan waar belangrijke persoonlijke zaken zoals; vermindering van stress – en conflictsituaties, toename van beter zelf met situaties omgaan en zelf motivatie, kortom verbetering van kwaliteit in jouw leven.

 

 

Dit kan er in de praktijk bijvoorbeeld als volgt uitzien:

-  Hoe deel ik mijn dag, werk en vrije tijd goed in, 

-  Hoe om te gaan met financiën, 

 

-  Hoe onderhoud ik contact met familie, vrienden, en mensen op mijn werk, 

-  Hoe leer ik omgaan met veranderingen,

-  Hoe kan ik me zelf uiten als ik me niet begrepen voel.


In en uitsluiting CRITERIA

EM Zorg biedt zijn zorg en hulpverlening aan volwassenen van de leeftijd vanaf 18 jaar en ouder met  een diagnose binnen een van de velden van het Autisme Spectrum Stoornis en/of verslavingsproblemen die begeleiding of coaching nodig hebben om zich nog beter zelfstandig in de eigen leefwereld en buitenwereld  te kunnen redden.  

Is er sprake van comorbiditeit met  psychiatrische ziektebeelden en/of verslavingsproblematiek met noodzakelijke medicatie en/of behandeltherapieën dan  is een eigen behandelaar voor deze specifieke hulpvragen noodzakelijk voor EM Zorg samen met jou een traject kan inslaan en vormgeven.