Over mij

 

Ik ben een praktische hands-on coach, die ondersteuning en begeleiding aanbiedt voor  (jong) volwassenen met ASS en/of verslavingsproblematiek.  Het is een gezamenlijke reis die ik aanpas aan de grenzen en mogelijkheden van jou.

 

 

Ik ben  sociotherapeut en een  BIG geregistreerde verpleegkundige en heb in mijn werkcarrière in meerdere werkvelden van de zorg gewerkt in diverse hoedanigheden.  Mijn werkervaringen heb ik opgedaan in ziekenhuizen, ouderenzorg, ARBO , verslavingszorg en GGZ.

 

 

Autisme heeft  altijd al een speciale plek in mijn hart en blikveld door een familielid van mij die is gediagnosticeerd met ASS. 

Door mijn  persoonlijke relatie met hem ben ik al vroeg bekend geraakt dat ASS wisselend de verbazing, verrassingen, overprikkeling, afstand en nabijheid op de voorgrond kan brengen.  

 

In mijn professionele werk heb ik zelf gezien en ervaren dat voor de volwassen mens met autisme heel vaak géén of geen passende hulp kon worden aangeboden vanuit de reguliere hulpverlening.  

Ik leg me erop toe wel die passende hulp en coaching te kunnen bieden,  waardoor de wens en verwachtingen van jou  in het dagelijkse leven stap voor stap gemaakt kunnen worden.  Het mee kunnen doen, het er toe doen buiten de  muren van het eigen huis en die haalbare stappen maken, in jouw tempo,  je eigen leefwereld te verbeteren. 

 

Ons samenwerken zal een veilige omgeving voor jou zijn,  waarin jij gegarandeerd de emotionele steun en professionele begeleiding krijgt die nodig is.   Hoewel  over problemen gepraat wordt waar je tegenaan loopt, staan jouw  sterke kanten voorop en van daaruit het zoeken naar manieren om positieve veranderingen aan te brengen in het dagelijks leven

 

Ik ben Erwin Matthijsen.