KLACHTPORTAAL

Klachten of uiting van ongenoegen
Het kan zijn dat jij als cliënt niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die jij ontvangt.
Ook kan het voorkomen dat er zich een gebeurtenis voordoet waar jij niet tevreden over bent en dit wilt bespreken of hier een melding van wilt maken.

 

Wat is een klacht precies?
Een klacht is een uiting van onvrede over de zorg, de ondersteuning, de dienstverlening waar jij als cliënt mee te maken heeft. De zaken lopen anders dan verwacht, je kunt je onheus bejegend voelen.

 

Hoe en waar kan je een  klacht of uiting van ongenoegen indienen?
Je klacht of uiting van ongenoegen kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden geuit. Om zo dichtbij en zo snel mogelijk samen tot een tevreden oplossing te komen kan je je in de eerste plaats direct tot mij,  Erwin Matthijsen,  wenden.

Na het indienen van je klacht of uiting van ongenoegen wordt binnen 2 werkdagen contact met je opgenomen.
Je kunt je klacht desgewenst anoniem melden. Ik kan in dat geval dan niet terug berichten maar zal ik je anonieme opmerkingen serieus nemen.

 

 

Is het bespreken van jouw klacht of onvrede niet naar jouw tevredenheid verlopen?
Je kan een klacht of melding van onvrede dan (en te allen tijde ook rechtstreeks) bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch, als via e-mail. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht of onvrede en helpen een oplossing te vinden.

Contactgegevens Stichting Klachtenregeling.nl

Website   www.klachtenregeling.nl

Email       info@klachtenregeling.nl

Telefoon  085-4858560